• Koszyk
POKAZANIE FILTRÓW

Półfabrykat czworokątny VDI A1

Półfabrykat cylindryczny VDI A2

Uchwyt VDI do przecinaka AR / AL

Uchwyt narzędziowy VDI promieniowy, kształt B1 / B2

Uchwyt narzędziowy VDI promieniowy, kształt B3 / B4

Uchwyt narzędziowy VDI osiowy, kształt C1 / C2

Uchwyt narzędziowy VDI osiowy, kształt C3 / C4

Uchwyt narzędziowy VDI, kształt D1

Uchwyt narzędziowy VDI, kształt E1

Uchwyt narzędziowy VDI, kształt E2

Uchwyt narzędziowy VDI, kształt E4

Uchwyt narzędziowy VDI, kształt F

Zaślepka VDI, kształt Z2