POKAZANIE FILTRÓW

Frez trzpieniowy pełnowęglikowy, powlekany AlTiN+, miniaturowy

Frez trzpieniowy pełnowęglikowy, powlekany AlTiN+, długi, 3-ostrzowy

Frez trzpieniowy pełnowęglikowy, powlekany AlTiN+, długi, 4-ostrzowy

Frez trzpieniowy pełnowęglikowy, powlekany AlTiN+, długi, 6-8-ostrzowy

Frez trzpieniowy pełnowęglikowy, powlekany AlTiN+, bardzo długi, 6-8-ostrzowy

Frez trzpieniowy pełnowęglikowy, powlekany AlTiN+, długi

Frez promieniowy pełnowęglikowy, powlekany AlTiN+

Frez trzpieniowy pełnowęglikowy Carapace+, bardzo długi

Frez trzpieniowy pełnowęglikowy Carapace+, długi

Frez trzpieniowy pełnowęglikowy Carapace+, długi, STEEL

Frez trzpieniowy pełnowęglikowy Carapace+, krótki

Zestaw frezów trzpieniowych pełnowęglikowych Carapace+, długich, STEEL

Frez trzpieniowy pełnowęglikowy Carapace+, bardzo długi, INOX

Frez trzpieniowy pełnowęglikowy Carapace+, długi, z przewężeniem trzpienia

Frez trzpieniowy pełnowęglikowy Carapace+, długi, INOX

Frez trzpieniowy pełnowęglikowy Carapace+, krótki, INOX

Zestaw frezów trzpieniowych pełnowęglikowych Carapace+, długich