• Koszyk
POKAZANIE FILTRÓW

URD-T z wkrętem z łbem wpuszczonym, ocynkowany galwanicznie

URD-T z wkrętem z łbem sześciokątnym, stal szlachetna A4

URD-T z wkrętem z łbem sześciokątnym, ocynkowany galwanicznie

URD-FUS z wkrętem z łbem sześciokątnym, stal szlachetna A4

Kołek gwoździowy UN F / S

Kołek uniwersalny UVD II

Kołki rozporowe Ultra U

UG

UGM

Kołek do izolacji UD

Box UVD II + wkręty i haki

Box Ultra

Box Ultra + wkręty

Box Mix

Box UVD II